Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Hồ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyensyho
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Bình
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Minh Hà
Đã đưa lên 442 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 31 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 50 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 339 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này